Lachgascilinders

Lachgascilinders en gasflessen horen niet in de afvalbak, maar op de milieustraat

Lachgascilinders en gasflessen in het afval kunnen bij transport of verwerking exploderen

Het is vanaf 1 januari 2023 verboden om lachgas voor recreatief gebruik binnen Nederland te vervoeren, te verkopen, te produceren of in bezit te hebben. Het is schadelijk voor de gezondheid van de gebruiker. Daarnaast is het ook gevaarlijk.

Lachgascilinders zijn gevaarlijke afvalstoffen en moeten dus ook worden vervoerd op een manier die bij gevaarlijke afvalstoffen hoort.

Vanaf 2023 vormen wegwerpcilinders een nieuw probleem.

Wegwerpcilinders worden op straat achtergelaten of komen bij het restafval terecht.

Wanneer ze bij het restafval komen zorgen ze voor problemen bij de reguliere afvalverwerking.

Cilinders kunnen onder druk ontploffen. Ze brengen schade aan containers, verbrandingsovens, vuilniswagens en andere machines. Het is belangrijk dat lege wegwerpcilinders naar de milieustraat worden gebracht en niet bij het reguliere afval terechtkomen.

Lachgascilinders of gasflessen aangetroffen op GVB locatie ?

Intranet-tegel regelen of Service Meld Punt: 020-4606040

Wijngaard Groep | Dé specialist in industriële schoonmaak, afvalzorg en facilitaire zaken!
Show Buttons
Hide Buttons