VCA | ISO | CO2-prestatie ladder | Marktgedrag

CodeVerantwoordelijkMarktgedrag

Naast het leveren van kwaliteit, zijn welbevinden en veiligheid van de medewerkers hét aandachtspunt van het ondernemingsbeleid van Wijngaard Groep. Als organisatie betekenen we niets zonder onze mensen. Centraal in het beleid zijn het bevorderen van gezonde én prettige werkomstandigheden, en het voorkomen van lichamelijk letsel.

De afgelopen jaren hebben we concrete maatregelen getroffen met betrekking tot:

  • de arbeidsomstandigheden
  • de gezondheid en het verzuim
  • de veiligheid op de werkvloer
  • de laaggeletterdheid van medewerkers
  • het terugdringen van personeelstekorten
  • het gebruik van milieu- en diervriendelijke middelen
  • de klanttevredenheid

Code Verantwoord Marktgedrag

De Code is in 2011 ingesteld omdat belanghebbenden erkenden dat er in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche sprake was van ‘onvolwassen marktwerking’. De Code doet een appel op het maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef van alle betrokkenen, in het bijzonder op de leidinggevenden bij het bedrijfsleven en overheid.

Wijngaard Groep ondersteunt het streven van de Code om de doorgeschoten marktwerking tegen te gaan. Ook wij vinden het belangrijk dat in de schoonmaak het niveau hoog blijft en dat daarbij het welzijn van werknemers wordt gerespecteerd.

Op 21 mei 2015 heeft Wijngaard Groep de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend.

VCA & ISO gecertificeerd

Als klant wilt u verzekerd zijn van goed werkgeverschap en kwalitatieve dienstverlening. Om die reden hebben wij ervoor gekozen om ons bedrijf VCA en ISO 9001 te laten certificeren. VCA staat voor veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. VCA gecertificeerde bedrijven werken met een VGM beheersysteem dat voldoet aan de ARBO-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Wijngaard Groep beschikt over het certificaat VCA*.

De internationale ISO 9001 certificering stelt eisen aan een kwaliteitsmanagement-systeem. Daarmee wordt aangetoond dat een bedrijf in staat is om op consistente wijze producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant. Sinds 2014 is Wijngaard Groep in het bezit van het ISO 9001 certificaat.

In 2018 hebben wij onze certificaten verlengd naar de 2015 norm.

Naast het ISO 9001 certificaat, hebben we in 2017 ook het ISO 14001 certificaat behaald.

ISO 14001 staat voor het milieu managementsysteem en laat zien dat wij structureel aandacht besteden aan milieuprestaties in de bedrijfsvoering.

In 2019 hebben we besloten om onze veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) verder te verzwaren en zijn we in 2020 ** gecertificeerd

Kracht van de zon

Waar er vooruitgang te boeken valt, loopt Wijngaard Groep voorop. Onder meer door een steentje bij te dragen aan de (milieu)doelstellingen van de overheid. Uiteraard gebruiken we milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.

En met het scheiden van afvalstromen begonnen we al in 1968 mee.
De bedrijfsafval-expertise die we de afgelopen 50± jaar opdeden, zetten we in bij al onze klanten.

Daarbij leveren we maatwerk met als doel telkens zowel de klant als het milieu te ontlasten. Door het effectief scheiden van afvalstromen gaan de kosten omlaag en hoeft minder afval te worden ‘verbrand’.

Daarnaast gaan we ook intern duurzaam te werk. Zo werken we op ons hoofdkantoor inmiddels volledig klimaatneutraal. In de zomer van 2016 zijn er 92 zonnepanelen op het dak geplaatst waardoor niet alleen onze apparatuur maar ook onze transportmiddelen middels zonne-energie worden opgeladen.

En dát heeft tot gevolg dat we enkel nog energiezuinige transportmiddelen (elektrisch, hybride en de strengste euronorm voor vrachtvervoer) aanschaffen. Deze worden bestuurd door chauffeurs die wij voor hun code 95 regelmatig een training Het Nieuwe Rijden laten volgen.

Dankzij deze maatregelen hebben we in de maanden juni t/m december 2016 ruim 5.400 kg CO2 bespaard. De stroom leveren we terug aan het elektriciteitsnet dat daarmee 41.600 lampen van stroom kan voorzien.

CO2 -Prestatieladder

In 2020 zijn we begonnen met ons te conformeren aan het CO2-managmentsysteem van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). wat begin 2021 heeft geleid tot het behalen van het certificaat niveau 3.

Wijngaard Groep | Dé specialist in industriële schoonmaak, afvalzorg en facilitaire zaken!
Show Buttons
Hide Buttons